top_image

Сертификати

Ние непрекъснато се опитваме да подобрим качеството на услугите, които предлагаме. Постигаме го с повишаване на квалификацията на персонала, внедряването на нови информационни системи, използването на съвременни системи за проследяване на товари.

С цел гарантиране на качеството на услугите, внедрихме система за контрол на качеството ISO 9001.

Ние държим на здравето и безопасните условия на труд на нашите служители. Гаранция за това е защитения стандарт OHSAS 18001.