top_image

Международен транспорт

Ние сме превозвач, който отговорно работи съгласно международните стандарти и TIR и CMR конвенците. Компанията реализира спедиция и транспортни услуги за международен превоз на товари по шосе в рамките на Западна, Централна и Източна Европа. С цел опазване на околната среда и когато ситуацията и товарът го позволяват „ПИМК“ ООД има възможност да използва фериботен транспорт. В транспортните си операции компанията се специализира и в използването на жп транспорт, като основно направление е България-Германия-България.

"ПИМК“ ООД също така извършва транспортни услуги за сметка на международни логистични компании.

Във фирмата ни работят 86 спедитора, разделени в следните направления: Вътрешноевропейски транспорт; Турция; Гърция; Германия и Австрия; Франция и Португалия; Испания; България.

Услугите, които „ПИМК“ ООД предоставя са:

  • Превоз на групажни товари
  • Превоз на частични и комплектни товари
  • Превоз на текстилни изделия с дрехарки
  • Превоз на високообемни товари
  • Превоз на хладилни товари; с 1 или 2 температурни режима
  • Превоз на инертни и насипни материали
  • Превоз на течности за хранително вкусовата промишленост, включително течности изискващи температура до 85º С при превозване
  • Превоз на горива и масла
  • Превоз на товари под АДР

За осъществяване на контрол на автопарка и качествено транспортиране на товарите, „ПИМК“ ООД поддържа постоянна връзка с автомобилите и извършва сателитно следене на камионите.