top_image

Гондоли и самосвали

Опитваме се да отговорим на всички нужди, които имат нашите клиенти. За това разполагаме и с широк набор от превозни средства за превоз на насипни товари 24 и 60m³ гондоли, 4 осни самосвали, кариерни самосвали. На ваше разположение са:

  • 100 гондоли 24m³ за превоз на инертни материали и асвфлт
  • 20 гондоли 60m³ с вертикално разтоварване за превоз на зърнени култури
  • 90 четири осни самосвала

За контакти:

+359 899 009 908 - Костадин Филипов