top_image

Животновози

Компанията работи със специализирани ремаркета за животни от последно поколение, за да подсигури най-благоприятното и безпроблемно пътуване на животните. Ремаркетата са оборудвани с по две платформи, което означава, че в зависимост от вида добитък може да се извършва превоз на два или три етажа. Видовете животни, които могат да бъдат превозвани от тези ремаркета са тежки и средни телета, тежки и средни говеда, бременни юници, овце, агнета и прасета.

Преди всяко товарене ремаркетата се измиват и дезинфекцират, за да се осигури безупречна хигиена и комфорт по пътя.

Влекачите са оборудвани с термографи, които се свързват безжично към термометъра в ремаркето и така шофьора има постоянна информация за температурата при животните.

Самото протичане на транспорта е внимателно следено от подходящо обучен за това персонал, а камионите са управлявани от професионално компетентни шофьори, които могат да реагират адекватно при всякаква ситуация.

Всеки шофьор е преминал предварително курс за хуманно отношение към животните, за което е получил сертификат. Всяко ремарке е одобрено от комисия, която издава за съответното сертификат за краткотрайни и продължителни пътувания. Всеки спедитор е професионално обучен и запознат с всички ветеринарни изисквания, регламенти и заповеди за превоз на животни.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X