top_image

Цистерни

Разполагаме с над 100 цистерни подходящи за превоз на хранителни продукти, горивни и смазочни продукти. Голяма част от превозните средства са оборудвани и шофьорите са обучени и сертифицирани за превоз на товари по ADR конвенция.

Хранителните цистерни разполагат с висококачествена изолация последно поколение и подгрев до 85 градуса. Цистерните са пригодни и за превоз на спирт или други хранителни продукти изискващи превоз по ADR конвенция.

Разолагаме и с контейнери, сертифицирани за превоз на хранителни продукти, подходящи за интермодален транспорт. Сертифицирани са по ADR и RID. Разполагат с подгряване. Обем 30000 литра / една клетка.

Цистерните за превоз на светли горива и биоетанол са оборудвани с помпи и броячи отчитащи преминаващото количество гориво. Възможност за горно и долно пълнене.