top_image

Строителни услуги

ПИМК е член на Камарата на строителите в България. Извършваме следните услуги:

  • Изкопни работи
  • Насипни дейности
  • Вертикална планировка

Разполагаме с:

  • 20 верижни багера от 21 до 52 тона, част от тях са оборудвани с рипери и чукове
  • Грейдери
  • Булдозер 24 тона
  • Валяци, съответно 8, 12 и 14 тона

Фирмата има на разположение 4 кариери за производство на инертни материали.

За контакти:

+359 899 009 908 - Костадин Филипов