• Контакти
  • Отдели
Свържете се с нас
Изпрати заявка
Отдел "Турция"
Име Телефон
Език Електронна поща
Жулиета Атанасова 00359889700407 Български / Английски jatanasova@pimk-bg.eu
Отдел "Италия"
Име Телефон
Език Електронна поща
Денис Чолев 00359893406747 Български / Английски dcholev@pimk-bg.eu
Отдел "Гърция"
Име Телефон
Език Електронна поща
Дарина Каридова 00359895522030 Български dkaridova@pimk-bg.eu
Отдел "Испания"
Име Телефон
Език Електронна поща
Весела Филипова 00359885141819 Български / Испански vfilipova@pimk-bg.eu
Отдел "Германия"
Име Телефон
Език Електронна поща
Мария Любенова 00359893641339 Български / Немски / Английски mlyubenova@pimk-bg.eu
отдел "Износ от България"
Име Телефон
Език Електронна поща
Пресиян Бизеров 00359886506008 Български / Немски / Английски pbizerov@pimk-bg.eu
Маньо Милев 00359893633793 Български / Английски mmilev@pimk-bg.eu
Отдел "Хладилен транспорт"
Име Телефон
Език Електронна поща
Кирил Донев 00359889737423 Български kdonev@pimk-bg.eu
Отдел "Транспорт в България"
Име Телефон
Език Електронна поща
Мария Огнянова 00359893633792 Български mognyanova@pimk-bg.eu