• Контакти
  • Отдели
Свържете се с нас
Изпрати заявка
Отдел "Турция"
Име Телефон
Език Електронна поща
Жулиета Атанасова 00359889700407 Български / Английски jatanasova@pimk-bg.eu
Гергана Полихронова 00359886689068 Български / Английски / Френски gpolihronova@pimk-bg.eu
Отдел "Италия"
Име Телефон
Език Електронна поща
Николай Христозов 00359884758898 Български / Италиански / Английски nhristozov@pimk-bg.eu
Денис Чолев 00359893406747 Български / Английски dcholev@pimk-bg.eu
Отдел "Франция"
Име Телефон
Език Електронна поща
Катерина Григорова 00359889001517 Български / Испански / Английски kgrigorova@pimk-bg.eu
Надежда Койчева 00359895505420 Български nkoycheva@pimk-bg.eu
Отдел "Гърция"
Име Телефон
Език Електронна поща
Екатерина Митева 00359893633329 Български / Гръцки emiteva@pimk-bg.eu
Дарина Каридова 00359895522030 Български dkaridova@pimk-bg.eu
Отдел "Испания"
Име Телефон
Език Електронна поща
Весела Филипова 00359885141819 Български / Испански vfilipova@pimk-bg.eu
Иван Янков 00359893634226 Български / Испански iyankov@pimk-bg.eu
Отдел "Германия"
Име Телефон
Език Електронна поща
Мария Любенова 00359893641339 Български / Немски / Английски mlyubenova@pimk-bg.eu
Сабина Драганова 00359895777467 Български / Немски / Английски sdraganova@pimk-bg.eu
отдел "Износ от България"
Име Телефон
Език Електронна поща
Пресиян Бизеров 00359886506008 Български / Немски / Английски pbizerov@pimk-bg.eu
Маньо Милев 00359893633793 Български / Английски mmilev@pimk-bg.eu
отдел "Грузия, Армения, Азербайджан, Иран "
Име Телефон
Език Електронна поща
Мирослав Йотовски 00359893633338 Български / Испански/ Английски myotovski@pimk-bg.eu
Отдел "Хладилен транспорт"
Име Телефон
Език Електронна поща
Кирил Донев 00359889737423 Български kdonev@pimk-bg.eu
Георги Дудински 00359893406748 Български / Испански gdudinski@pimk-bg.eu
Димитър Арабаджиев 00359885262010 Български darabadzhiev@pimk-bg.eu
Станимир Танев 00359893633791 Български / Испански stanev@pimk-bg.eu
Отдел "Вътрешно в Европа"
Име Телефон
Език Електронна поща
Евгени Кехайов 00359893345764 Български / Испански ekehayov@pimk-bg.eu
Александър Фиданов 00359893406766 Български / Английски afidanov@pimk-bg.eu
Димитър Иванов 00359893633358 Български / Английски dgivanov@pimk-bg.eu
Отдел "Транспорт в България"
Име Телефон
Език Електронна поща
София Хаджиева 00359886567555 Български shadzhieva@pimk-bg.eu
Мария Огнянова 00359893633792 Български mognyanova@pimk-bg.eu