top_image

Строителни услуги

ПИМК е член на Камарата на строителите в България. Извършваме следните услуги:

  1. Изкопни работи
  2. Насипни дейности
  3. Вертикална планировка

Разполагаме с:

  1. 20 верижни багера от 21 до 52 тона, част от тях са оборудвани с рипери и чукове
  2. Грейдери
  3. Булдозер 24 тона
  4. Валяци, съответно 8, 12 и 14 тона

Фирмата има на разположение 4 кариери за производство на инертни материали.

За контакти:

+359 899 009 908 - Костадин Филипов