Услуги

"ПИМК“ ООД извършва и транспортни услуги за сметка на международни логистични компании. Сред нашите големи партньори са MARS Lojistik. Във фирмата ни работят 86 спедитора, разделени в следните направления: Вътрешноевропейски транспорт; Турция; Гърция; Германия и Австрия; Франция и Португалия; Испания; България.

                                                                                                                          truck_image


  • Превоз на групажни товари
  • Превоз на частични и комплектни товари
  • Превоз на текстилни изделия с дрехарки
  • Превоз на високообемни товари
  • Превоз на свръхтежки товари
  • Превоз на живи животни
  • Превоз на хладилни товари; с 1 или 2 температурни режима
  • Превоз на инертни материали
  • Превоз на течности за хранително вкусовата промишленост, включително течности изискващи температура до 85 °С при превозване
  • Превоз на горива и масла
X
X
X
X

Други

ОБЯВА

 от „ПИМК” ООД

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:„Монтиране на мобилен бетонов възел” в ПИ 68134.903.313, гр. София, район Лозенец, ул. „Шаварски път” № 3.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Столична, район Лозенецили в РИОСВ-гр. София, бул. "Цар Борис III" 136.

 

ОБЯВА

 от „ПИМК” ООД

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:„Монтиране на мобилен бетонов възел” в ПИ 22304.7979.941, област София, община Столична, с. Долни Богров, район Кремиковци, местност Герена.

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Столична, с. Долни Богров, район Кремиковциили в РИОСВ-гр. София, бул. "Цар Борис III" 136.

 

Виж повече

партньори